Educatie

Educatief programma

Het concert-drama zal gerealiseerd worden in het kader van de ‘Viering van 75 jaar Vrijheid’, die in de tweede helft van 2019 en in 2020 plaatsvindt in de vorm van talloze evenementen.

De Stichting zal meedoen aan twee educatieve initiatieven van het Nationaal Comité 4 en 5 mei:

 • De Vrijheid-express, speciale bussen die van 4 april tot en met 5 mei door het hele land zullen trekken en bij scholen, buurthuizen, stads- en dorpspleinen een stop zullen maken om een podium te bieden aan personen die verhalen vertellen over oorlog en vrijheid. Namens onze stichting zullen jonge musici in de bussen die in Amsterdam en Noord-Holland komen in gesprek gaan met jonge bezoekers en met hun instrumenten een verband leggen tussen muziek en oorlog en vrijheid.
 • Het andere initiatief is een bijzondere publiekscampagne waarin 75 mensen, die tussen 1945 en 2020 zijn geboren, letterlijk het gezicht gaan vormen van 75 jaar vrijheid. Namens onze stichting zal de zoon van een Theresienstadt-overlevende het familieverhaal van zijn kleindochter vertellen, die voor deze gelegenheid is gefotografeerd. Met deze campagne nodigt het Nationaal Comité iedereen in Nederland uit om na te denken over onvrijheid tijdens de oorlog én over de vrijheid waarin we in Nederland nu al 75 jaar leven.

De stichting hecht grote waarde aan het overbrengen van de boodschap van het project aan de jonge generatie(s). Het universele verhaal dat het Requiem van Theresienstadt vertelt, biedt daarvoor een krachtig uitgangspunt.

Om een groot bereik onder deze doelgroep te genereren, gaan we als volgt te werk:

 • We betrekken een jonge influencer met een groot bereik onder de doelgroep.
 • We benaderen ruim 40 Amsterdamse middelbare scholen en instellingen en vragen ze om 2 leerlingen/jongeren af te vaardigen. De jongeren hebben allemaal interesse in journalistiek of geschiedenis en zijn gewend om online verhalen te vertellen. Het zijn jongeren uit alle stadsdelen en alle bevolkingsgroepen van Amsterdam.
 • Deze leerlingen/jongeren worden uitgenodigd door de influencer om mee te doen aan een inhoudelijke wedstrijd.
 • Ze zijn op 3 mei aanwezig bij een speciale ontvangst vóór aanvang van het concert. Ze krijgen een inleiding van een geschiedenisleraar over de Holocaust/Theresienstadt en spreken over de lessen die we daaruit moeten leren; ze maken kennis met de influencer en met overlevenden van Theresienstadt die door de influencer worden geïnterviewd. Ze krijgen ook nog een korte workshop ‘online storytelling’.
 • Na een rondleiding achter de schermen beleven alle jongeren het concert-drama. Hiervoor zijn 75 vrijkaarten beschikbaar.
 • Uiterlijk 5 mei posten alle 75 jongeren hun inhoudelijke bijdrage naar aanleiding van het Requiem van Theresienstadt.
 • Een jury beoordeelt alle bijdragen op creativiteit, inhoudelijke zeggingskracht en bereik.
 • De winnaar mag samen met een vriend of vriendin op reis naar Praag, en brengt onder leiding van een gids een bezoek aan Theresienstadt.
 • Daarvan maakt zij of hij opnieuw een bijdrage die online wordt geplaatst en wordt gedeeld door alle deelnemers.
 • De influencer plaatst zelf minimaal 3 bijdragen; 1 op 3 mei, 1 van de winnende bijdrage en 1 uit Theresienstadt.
 • De ‘verliezers’ krijgen een alternatieve prijs.
 • Zo genereren we een bereik van minimaal 500.000 jongeren met een inhoudelijke boodschap.

De stichting zal tevens contact zoeken met de redactie van het Jeugdjournaal en Klokhuis over een item en voor de leeftijdsgroep van 16-30+ zal NOS op 3 worden benaderd.

Virtuele rondleiding door het getto van Theresienstadt.