Jaarverslag 2020

Stichting Requiem van Theresienstadt: Stemmen van Verzet
Jaarverslag van de secretaris 2020

De Stichting
Stichting Requiem van Theresienstadt: Stemmen van Verzet werd op 3 juli 2014 opgericht.

Doel
In de Statuten wordt het doel van De Stichting als volgt omschreven:
a. Het door educatie bijdragen aan voortdurende herinnering aan – en herdenking van het lijden in de Tweede Wereldoorlog;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De Stichting wil haar doel – onder meer – bereiken door:
a. het (doen) organiseren, produceren en uitvoeren van het Requiem van Giuseppe Verdi zoals dat vijf-en-zeventig jaar geleden werd uitgevoerd in het concentratiekamp Theresienstadt;
b. het rond gemelde uitvoering organiseren van een breed meerdaags programma van herdenking en educatie.

Het bestuur
Julie-Marthe Cohen, voorzitter
Caroline Godfried, secretaris
Henk Toorman, penningmeester
Roel Schoonveld, lid

Het Comité van Aanbeveling
Edward Asscher
Job Cohen (voorzitter)
Liza Ferschtman
Joel Ethan Fried
Jerzy Gawronski
Pauline Kruseman
Ronnie Naftaniel
Leo Samama.

De Commissie van Advies
Tatiana Chevchouk
Eduard Dirkzwager
Charlotte van Rappard-Boon
Peter Riebeek.

Uitvoering 3 mei
Eind 2019 was duidelijk dat voldoende fondsen en particulieren subsidie hadden toegezegd om de uitvoering van het concert-drama Requiem van Theresienstadt op 3 mei in de Beurs van Berlage mogelijk te maken De NOS zou de uitvoering live uitzenden. De uitvoering was onderdeel van het programma van de nationale viering van 75 jaar vrijheid. De kaartverkoop, eind februari, was direct succesvol: geïnteresseerden moesten al snel worden teleurgesteld met de boodschap “uitverkocht”.

Defiant Requiem
In het kader van Theater na de Dam zou Theater Pathé Tuschinski (Reguliersbreestraat) op 4 mei de documentairefilm Defiant Requiem (2013) vertonen. Vanaf januari/februari begon een onzekere tijd in verband met het nieuwe coronavirus.

Viering 75 jaar Vrijheid
Het concert-drama zou gerealiseerd worden in het kader van de ‘Viering van 75 jaar Vrijheid’, die in de tweede helft van 2019 en in 2020 plaats zou vinden  in de vorm van talloze evenementen. De Stichting zou meedoen aan twee educatieve initiatieven van het Nationaal Comité 4 en 5 mei:

 • De Vrijheid-express, speciale bussen die van 4 april tot en met 5 mei door het hele land zouden trekken en bij scholen, buurthuizen, stads- en dorpspleinen een stop zouden maken om een podium te bieden aan personen die verhalen zouden vertellen over oorlog en vrijheid. Namens onze stichting zouden jonge musici, in de bussen die in Amsterdam en Noord-Holland zouden rondrijden, in gesprek gaan met jonge bezoekers en met hun instrumenten een verband leggen tussen muziek en oorlog en vrijheid.
 • Het andere initiatief was een bijzondere publiekscampagne waarin 75 mensen, die tussen 1945 en 2020 zijn geboren, letterlijk het gezicht gingen vormen van 75 jaar vrijheid. Dit is het enige initiatief dat daadwerkelijk gerealiseerd is en online kan worden bekeken. Namens onze stichting heeft de zoon van een Theresienstadt-overlevende, namens de dochter resp. kleindochter, het familieverhaal  verteld. De kleindochter is voor deze gelegenheid gefotografeerd. Met deze campagne nodigde het Nationaal Comité iedereen in Nederland uit om na te denken over onvrijheid tijdens de oorlog én over 75 jaar vrijheid in Nederland.

Om met onze inhoudelijke boodschap een bereik te genereren van minimaal 500.000 jongeren, zou de Stichting het volgende ondernemen:

 • een jonge influencer met een groot bereik onder de doelgroep betrekken;
 • ruim 40 Amsterdamse middelbare scholen en instellingen benaderen en vragen om 2 leerlingen/jongeren af te vaardigen, allen met interesse in journalistiek of geschiedenis en gewend om online verhalen te vertellen. Het zouden jongeren zijn uit alle stadsdelen en alle bevolkingsgroepen van Amsterdam;
 • de influencer vragen deze leerlingen/jongeren uit te nodigen om mee te doen aan een inhoudelijke wedstrijd;
 • de jongeren ontvangen op 3 mei voor een speciale ontvangst vóór aanvang van het concert. Ze zouden een inleiding krijgen van een geschiedenisleraar over de Holocaust/Theresienstadt en spreken over de lessen die we vandaag de dag daaruit moeten leren; ze zouden kennis maken met de influencer en met overlevenden van Theresienstadt die door de influencer zou worden geïnterviewd. Ze zouden ook nog een korte workshop ‘online storytelling’ krijgen.
 • een rondleiding geven achter de schermen, waarna zij het concert-drama zouden bijwonen. Hiervoor werden 75 vrijkaarten beschikbaar gesteld;
 • alle 75 jongeren vragen om uiterlijk 5 mei  hun inhoudelijke bijdrage over het Requiem in te sturen;
 • een jury opdracht geven alle bijdragen op creativiteit, inhoudelijke zeggingskracht en bereik te beoordelen.
 • de winnaar samen met een vriend of vriendin een reis aanbieden naar Praag en een rondleiding door een gids in Theresienstadt.
 • de winnaar opdracht geven opnieuw een bijdrage te leveren, die online werd geplaatst en werd gedeeld door alle deelnemers.
 • de influencer vragen zelf minimaal 3 bijdragen te plaatsen; 1 op 3 mei, 1 van de winnende bijdrage en 1 uit Theresienstadt.
 • de ‘verliezers’ een alternatieve prijs aanbieden.

De stichting zou tevens contact zoeken met de redactie van het Jeugdjournaal en Klokhuis over een item, en voor de leeftijdsgroep van 16-30+ zou NOS op 3 worden benaderd.

Uitstel
Nieuwe regels door de overheid maakten het noodzakelijk voor concertzalen, theaters en allerlei andere podia om uitvoeringen te annuleren. Dat gold ook voor het Requiem van Theresienstadt en alle nevenactiviteiten die waren gepland. Er werd contact opgenomen met alle partijen, waarmee werd afgesproken de samenwerking voort te zetten met het oog op een nieuwe datum.

Film
Om het project ter overbrugging naar een nieuw geplande uitvoering levendig te houden, maakte het bestuur i.s.m. partner BEE Agency een film met een korte impressie van het project, die via een langere (4:30 min.) en voor social media geschikte kortere versie (1:09 min.) op YouTube beschikbaar is.

Vergaderingen en acties
Het bestuur – meestal aangevuld met BEE Agency (productie) en PR & Beyond (Lindy Noach) – vergaderde in 2020 op 2, 16 en 30 januari; op 13 en 27 februari; op 12 en 26 maart (vanaf deze datum via Zoom), op 9 en 16 april en op 7 en 28 mei. Samen werd gekeken naar alternatieven, zoals twee uitvoeringen van het Requiem van Theresienstadt op 2 en 3 mei 2021.

Communicatie en PR
In de zomer van 2020 besloot het bestuur om het project te continueren met een groter PR Communicatiebureau: Coebergh Communicatie & PR (Gervaise Coebergh en Charlotte Veldkamp).

Nieuwe datum
Terwijl de corona-crisis aanhield, vergaderden het bestuur en BEE Agency op 24 september en 5 november opnieuw over de mogelijkheden van een nieuwe datum en over de begroting en onzekerheden ten aanzien van compensatie door de verzekering. Eind december werd duidelijk dat de claim door de verzekeraar deels gehonoreerd zou worden.

Contact en website
info@stemmenvanverzet.nl
www.stemmenvanverzet.nl